Προβλήματα λογικής

Ποιος αριθμός συμπληρώνει λογικά την ακολουθία: 1   11   21   1211   ?

 

 

Διαβάστε ακόμη: