Δωρεάν Τεστ αριθμητικού και λογικού συλλογισμού

1. Δίνονται τα παρακάτω δεδομένα. Ο Ζήνωνας έχει το ίδιο ύψος με τη Θέκλα Ο Ηρακλής είναι πιο ψηλός από το Ζήνωνα Ο Ερρίκος είναι πιο ψηλός από τον Αρτέμη Ο Αρτέμης είναι πιο ψηλός από τη Δήμητρα και το Γιώργο Η Βάσω είναι πιο κοντή από το Γιώργο. Ποια από τις πιο κάτω προτάσεις είναι σίγουρα λάθος;

 

2. Οι ακόλουθες τέσσερις προτάσεις είναι γραμμένες σε μια κάρτα:

• Σε αυτή την κάρτα ακριβώς μια πρόταση είναι λάθος
• Σε αυτή την κάρτα ακριβώς δύο προτάσεις είναι λάθος
• Σε αυτή την κάρτα ακριβώς τρεις προτάσεις είναι λάθος
• Σε αυτή την κάρτα ακριβώς τέσσερις προτάσεις είναι λάθος

Γνωρίζουμε ότι κάθε πρόταση στην κάρτα μπορεί να είναι σωστή ή λάθος
Μεταξύ αυτών ο αριθμός των λανθασμένων προτάσεων ισούται:

3. Έξι μαθητές Γυμνασίου ο Κώστας, η Λουκία, η Μαρία, ο Νίκος, ο Ξενάκης και ο Όμηρος έχουν πάρει το ενδεικτικό βαθμολογίας του Α΄ τετραμήνου, στο μάθημα των Μαθηματικών που βαθμολογείται στην κλίμακα Α, Β, Γ, Δ και Ε με ψηλότερη βαθμολογία το Α και χαμηλότερη το Ε. Δίνονται οι παρακάτω πληροφορίες:

• Δύο ακριβώς μαθητές πήραν Β
• Ένας μαθητής πήρε Γ
• Ένας μαθητής πήρε Δ
• Ούτε ο Κώστας, ούτε η Μαρία πήραν Β
• Η Λουκία έχει τη χαμηλότερη βαθμολογία από όλους τους άλλους

Ποια από τις παρακάτω δηλώσεις δεν μπορεί να είναι πάντοτε αληθής;

4. Ένας φοιτητής στις πτυχιακές του εξετάσεις παρακάθισε σε αριθμό μαθημάτων με μέγιστη βαθμολογία για το καθένα 100 βαθμούς. Μετά που έδωσε και το τελευταίο μάθημα ο φοιτητής συνειδητοποίησε ότι εάν είχε πάρει 97 βαθμούς στο τελευταίο μάθημα, η μέση βαθμολογία για όλα τα μαθήματα που παρακάθισε θα ήταν 90, και ότι, εάν είχε πάρει 73, η μέση βαθμολογία θα ήταν 87. Σε πόσα μαθήματα έχει παρακαθίσει ο φοιτητής στις πτυχιακές του εξετάσεις;

20. Ποιο είναι το αντιθετού του: "ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΒΡΕΧΕΙ"; Η απάντησή αποτελείται από 5 λέξεις, συμπληρώστε με κεφαλαία ελληνικά.

 

Ακολουθεί το τεστ αριθμητικού και λογικού συλλογισμού και με τις υπόλοιπες ερωτήσεις.

 

 

Διαβάστε ακόμη: