Ασκήσεις ευφυΐας για την αύξηση της λογικής κρίσης. Στα παρακάτω τεστ αυτό που έχει σημασία δεν είναι αποκλειστικά η εύρεση της σωστής απάντησης, αλλά είναι η αλλαγή, η προσαρμοστικότητα και η χρήση της πλαστικότητας του εγκεφάλου, διότι έτσι δημιουργούνται συνεχώς νέες συνάψεις μεταξύ των νευρώνων και αυξάνουμε την πολυπλοκότητα του εγκεφάλου μας. Πριν μερικά χρόνια θεωρούσαμε ότι το νευρωνικό σύστημα είναι αρκετά σταθερό. Πλέον η σύγχρονη επιστήμη απέδειξε ότι όταν ο εγκέφαλος δέχεται ερεθίσματα τα οποία είναι γνωστικά, τότε μέσα του αναπτύσσει δομές τις οποίες δεν θα είχε. Το νευρωνικό σύστημα αναπτύσσεται πάρα πολύ και τροποποιείται ανάλογα με τα προβλήματα που λύνει.

 
Προβλήματα Λογικής Το πέρασμα της γέφυρας #2 Έξι φίλοι θέλουν να διασχίσουν μία γέφυρα στο σκοτάδι. Ο Α περνάει την γέφυρα σε 1 λεπτό. O Β περνάει την γέφυρα σε 2 λεπτά. O Γ περνάει την γέφυρα σε 4 λεπτά. O Δ περνάει την γέφυρα σε 6 λεπτά. Ο E σε 8 λεπτά και ο ΣΤ σε 12 λεπτά. Η γέφυρα αντέχει το βάρος μόνο δύο εξ αυτών και όταν περνάνε δύο μαζί, είναι αναγκασμένοι να περάσουν στον χρόνο του πιο αργού. Έχουν μαζί τους έναν φακό που είναι απαραίτητος για να τη διασχίσουν, γι' αυτό κάθε φορά πρέπει κάποιος να τον επιστρέφει.

#3 - Το πέρασμα της γέφυρας Νο2

Ασκήσεις για την ανάπτυξη της λογικής σκέψης Σε αυτό το πλαίσιο ο αριθμός 1 υπάρχει __ φορές.Σε αυτό το πλαίσιο ο αριθμός 2 υπάρχει __ φορές.Σε αυτό το πλαίσιο ο αριθμός 3 υπάρχει __ φορές.Σε αυτό το πλαίσιο ο αριθμός 4 υπάρχει __ φορές. Συμπληρώστε τα κενά ώστε κάθε πρόταση να είναι αληθής την ίδια στιγμή. Πόσες λύσεις υπάρχουν;

#4 - Μπορούν οι παρακάτω προτάσεις να είναι ταυτόχρονα αληθείς;

Προβλήματα Λογικής Το πέρασμα της γέφυρας γρίφος microsoft Τέσσερις φίλοι θέλουν να διασχίσουν μία γέφυρα στο σκοτάδι. Ο A περνάει την γέφυρα σε 1 λεπτό. O B περνάει την γέφυρα σε 2 λεπτά. O C περνάει την γέφυρα σε 5 λεπτά. O D περνάει την γέφυρα σε 10 λεπτά. Η γέφυρα αντέχει το βάρος μόνο δύο εξ αυτών και όταν περνάνε δύο μαζί, είναι αναγκασμένοι να περάσουν στον χρόνο του πιο αργού. Έχουν μαζί τους έναν φακό που είναι απαραίτητος για να τη διασχίσουν, γι' αυτό κάθε φορά πρέπει κάποιος να τον επιστρέφει.

#2 - Το πέρασμα της γέφυρας

Προβλήματα Λογικής   Ο γρίφος του Einstein Σε ένα δρόμο υπάρχουν πέντε σπίτια, πέντε διαφορετικών χρωμάτων. Σε κάθε σπίτι ζει ένας άνθρωπος διαφορετικής εθνικότητας. Οι πέντε ιδιοκτήτες: πίνουν ένα συγκεκριμένο είδος ποτούκαπνίζουν μία συγκεκριμένη μάρκα τσιγάρων καιέχουν ένα συγκεκριμένο κατοικίδιο.Όλοι έχουν μεταξύ τους διαφορετικά κατοικίδια, διαφορετικές μάρκες τσιγάρων και διαφορετικά είδη ποτών.

#1 - Ο γρίφος του Einstein