Ασκήσεις ευφυΐας για την αύξηση της λογικής κρίσης. Στα παρακάτω τεστ αυτό που έχει σημασία δεν είναι αποκλειστικά η εύρεση της σωστής απάντησης, αλλά είναι η αλλαγή, η προσαρμοστικότητα και η χρήση της πλαστικότητας του εγκεφάλου, διότι έτσι δημιουργούνται συνεχώς νέες συνάψεις μεταξύ των νευρώνων και αυξάνουμε την πολυπλοκότητα του εγκεφάλου μας. Πριν μερικά χρόνια θεωρούσαμε ότι το νευρωνικό σύστημα είναι αρκετά σταθερό. Πλέον η σύγχρονη επιστήμη απέδειξε ότι όταν ο εγκέφαλος δέχεται ερεθίσματα τα οποία είναι γνωστικά, τότε μέσα του αναπτύσσει δομές τις οποίες δεν θα είχε. Το νευρωνικό σύστημα αναπτύσσεται πάρα πολύ και τροποποιείται ανάλογα με τα προβλήματα που λύνει. Επιτυγχάνοντας αποτέλεσμα 100% επιτυχίας σε ένα από τα ακόλουθα test, κατακτάτε ένα πιστοποιητικό από το braining.


Δωρεάν Γρίφοι και Προβλήματα Λογικής ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων
Σε μια παράξενη χώρα, οι κάτοικοί της χρησιμοποιούν το δεκαδικό σύστημα αρίθμησης, αποδίδοντας την ίδια έννοια στα σύμβολα +, * και =, αλλά τα ψηφία 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 χρησιμοποιούνται με διαφορετική σειρά από ότι συνήθως. Πιο συγκεκριμένα, το σύμβολο καθενός από τα ψηφία διαφέρει από το συνηθισμένο. Πιο κάτω φαίνονται μερικές σωστές πράξεις στο αριθμητικό σύστημα της παράξενης χώρας, που κατά σύμπτωση ισχύουν και στο δικό μας σύστημα: 4*7=285*7=354*6=24...
Γρίφοι / Προβλήματα Λογικής ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων
Φτάνει κάποιος σε ένα απομονωμένο νησί. Στο νησί ζούνε 2 φυλές, οι Μπινγκ και οι Μπανγκ. Επειδή δεν τα πήγαιναν καλά με τους τουρίστες, οι 2 φυλές είχαν συμφωνήσει τα εξής: οι Μπινγκ έλεγαν ψέματα τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη, ενώ τις υπόλοιπες έλεγαν αλήθεια. Οι Μπανγκ έλεγαν ψέματα την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο, ενώ τις υπόλοιπες έλεγαν αλήθεια. Την πρώτη μέρα ο τουρίστας συνάντησε δυο ιθαγενείς διαφορετικών φυλών που του είπαν:A: Λέω ψέματα...
Προβλήματα λογικής Ποιος αριθμός συμπληρώνει λογικά την ακολουθία: 1   11   21   1211   ?
Προβλήματα Λογικής Γρίφος IBM γέφυρα
Έξι φίλοι θέλουν να διασχίσουν μία γέφυρα στο σκοτάδι. Ο Α περνάει την γέφυρα σε 1 λεπτό. O Β περνάει την γέφυρα σε 2 λεπτά. O Γ περνάει την γέφυρα σε 4 λεπτά. O Δ περνάει την γέφυρα σε 6 λεπτά. Ο E σε 8 λεπτά και ο ΣΤ σε 12 λεπτά. Η γέφυρα αντέχει το βάρος μόνο δύο εξ αυτών και όταν περνάνε δύο μαζί, είναι αναγκασμένοι να περάσουν στον χρόνο του πιο αργού. Έχουν μαζί τους έναν φακό που είναι απαραίτητος για να τη διασχίσουν, γι' αυτό κάθε φορά πρέπει κάποιος να τον επιστρέφει.
Ασκήσεις για την ανάπτυξη της λογικής σκέψης
Σε αυτό το πλαίσιο ο αριθμός 1 υπάρχει __ φορές.Σε αυτό το πλαίσιο ο αριθμός 2 υπάρχει __ φορές.Σε αυτό το πλαίσιο ο αριθμός 3 υπάρχει __ φορές.Σε αυτό το πλαίσιο ο αριθμός 4 υπάρχει __ φορές. Συμπληρώστε τα κενά ώστε κάθε πρόταση να είναι αληθής την ίδια στιγμή. Πόσες λύσεις υπάρχουν;