Ασκήσεις ευφυΐας για την αύξηση της λογικής κρίσης. Στα παρακάτω τεστ αυτό που έχει σημασία δεν είναι αποκλειστικά η εύρεση της σωστής απάντησης, αλλά είναι η αλλαγή, η προσαρμοστικότητα και η χρήση της πλαστικότητας του εγκεφάλου, διότι έτσι δημιουργούνται συνεχώς νέες συνάψεις μεταξύ των νευρώνων και αυξάνουμε την πολυπλοκότητα του εγκεφάλου μας. Πριν μερικά χρόνια θεωρούσαμε ότι το νευρωνικό σύστημα είναι αρκετά σταθερό. Πλέον η σύγχρονη επιστήμη απέδειξε ότι όταν ο εγκέφαλος δέχεται ερεθίσματα τα οποία είναι γνωστικά, τότε μέσα του αναπτύσσει δομές τις οποίες δεν θα είχε. Το νευρωνικό σύστημα αναπτύσσεται πάρα πολύ και τροποποιείται ανάλογα με τα προβλήματα που λύνει. Επιτυγχάνοντας αποτέλεσμα 100% επιτυχίας σε ένα από τα ακόλουθα test, κατακτάτε ένα πιστοποιητικό από το braining.


Αναπτύξτε τη λογική - τεστ iq δωρεαν ελληνικα Τεστ λογικης σκεψης / Προβληματα λογικης σκεψης. Καλείστε να απαντήσετε σε έξι ερωτήματα λογικής με σχήματα. Ο χρόνος του τεστ είναι 6 λεπτά. Στο αριστερό σχήμα βλέπετε ήδη το πρώτο ερώτημα του τεστ.

Γρίφοι και Προβλήματα Λογικής - Οι δέκα προτάσεις ποιες αληθείς ποιες ψευδείςΟι δέκα προτάσεις Έχουμε τις παρακάτω δέκα προτάσεις. Ποιες από αυτές είναι αληθείς και ποιες ψευδείς; 1) Μία µόνο από αυτές τις προτάσεις είναι ψευδής. 2) Δύο µόνο από αυτές τις προτάσεις είναι ψευδείς. 3) Τρεις µόνο από αυτές τις προτάσεις είναι ψευδείς. 4) Τέσσερις µόνο από αυτές τις προτάσεις είναι ψευδείς. 5) Πέντε µόνο από αυτές τις προτάσεις είναι ψευδείς. 6) Έξι µόνο από αυτές τις προτάσεις είναι ψευδείς. 7) Επτά µόνο από αυτές τις προτάσεις είναι ψευδείς. 8) Οκτώ...

Γρίφος και Προβλήματα Λογικής - Βρείτε τα ψηφία του δεκαψήφιου αριθμού Όπως παρατηρείτε στην εικόνα πρέπει να βρείτε έναν δεκαψήφιο αριθμό ώστε το ψηφίο στην πρώτη θέση να δείχνει τον συνολικό αριθμό των μηδενικών του αριθμού, το ψηφίο στη θέση με την ένδειξη 1 να δείχνει τον συνολικό αριθμό των 1 και ούτω καθεξής, μέχρι την τελευταία θέση, το ψηφίο της οποίας πρέπει να δείχνει τον συνολικό αριθμό των 9 στον αριθμό. Η απάντηση είναι μοναδική.