Ασκήσεις ευφυΐας για την αύξηση της λογικής κρίσης. Στα παρακάτω τεστ αυτό που έχει σημασία δεν είναι αποκλειστικά η εύρεση της σωστής απάντησης, αλλά είναι η αλλαγή, η προσαρμοστικότητα και η χρήση της πλαστικότητας του εγκεφάλου, διότι έτσι δημιουργούνται συνεχώς νέες συνάψεις μεταξύ των νευρώνων και αυξάνουμε την πολυπλοκότητα του εγκεφάλου μας. Πριν μερικά χρόνια θεωρούσαμε ότι το νευρωνικό σύστημα είναι αρκετά σταθερό. Πλέον η σύγχρονη επιστήμη απέδειξε ότι όταν ο εγκέφαλος δέχεται ερεθίσματα τα οποία είναι γνωστικά, τότε μέσα του αναπτύσσει δομές τις οποίες δεν θα είχε. Το νευρωνικό σύστημα αναπτύσσεται πάρα πολύ και τροποποιείται ανάλογα με τα προβλήματα που λύνει. Επιτυγχάνοντας αποτέλεσμα 100% επιτυχίας σε ένα από τα ακόλουθα test, κατακτάτε ένα πιστοποιητικό από το braining.


Προβλήματα Λογικής Το πέρασμα της γέφυρας #2 Έξι φίλοι θέλουν να διασχίσουν μία γέφυρα στο σκοτάδι. Ο Α περνάει την γέφυρα σε 1 λεπτό. O Β περνάει την γέφυρα σε 2 λεπτά. O Γ περνάει την γέφυρα σε 4 λεπτά. O Δ περνάει την γέφυρα σε 6 λεπτά. Ο E σε 8 λεπτά και ο ΣΤ σε 12 λεπτά. Η γέφυρα αντέχει το βάρος μόνο δύο εξ αυτών και όταν περνάνε δύο μαζί, είναι αναγκασμένοι να περάσουν στον χρόνο του πιο αργού. Έχουν μαζί τους έναν φακό που είναι απαραίτητος για να τη διασχίσουν, γι' αυτό κάθε φορά πρέπει κάποιος να τον επιστρέφει.

Ασκήσεις για την ανάπτυξη της λογικής σκέψης Σε αυτό το πλαίσιο ο αριθμός 1 υπάρχει __ φορές.Σε αυτό το πλαίσιο ο αριθμός 2 υπάρχει __ φορές.Σε αυτό το πλαίσιο ο αριθμός 3 υπάρχει __ φορές.Σε αυτό το πλαίσιο ο αριθμός 4 υπάρχει __ φορές. Συμπληρώστε τα κενά ώστε κάθε πρόταση να είναι αληθής την ίδια στιγμή. Πόσες λύσεις υπάρχουν;

Προβλήματα Λογικής Το πέρασμα της γέφυρας γρίφος microsoft Τέσσερις φίλοι θέλουν να διασχίσουν μία γέφυρα στο σκοτάδι. Ο A περνάει την γέφυρα σε 1 λεπτό. O B περνάει την γέφυρα σε 2 λεπτά. O C περνάει την γέφυρα σε 5 λεπτά. O D περνάει την γέφυρα σε 10 λεπτά. Η γέφυρα αντέχει το βάρος μόνο δύο εξ αυτών και όταν περνάνε δύο μαζί, είναι αναγκασμένοι να περάσουν στον χρόνο του πιο αργού. Έχουν μαζί τους έναν φακό που είναι απαραίτητος για να τη διασχίσουν, γι' αυτό κάθε φορά πρέπει κάποιος να τον επιστρέφει.