Δωρεάν Παιχνίδι ανάπτυξης της λογικής κρίσης

Η μέθοδος Dual N-Back μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως άσκηση για να αποκτήσετε μεγαλύτερη πνευματική εγρήγορση και περισσότερη συγκέντρωση. Αποτελεί το τέλειο εργαλείο για την εξάσκηση της νευροπλαστικότητας και της μνήμης. 20 λεπτά εξάσκηση την ημέρα μπορούν να δώσουν εκπληκτική βελτίωση στη μνήμη και την ρευστή νοημοσύνη.
Jaeggi, S. M., Buschkuehl, M., Jonides, J., Perrig, W. J. (2008), Improving fluid intelligence with training on working memory, Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 105 no. 19

Θα δείτε ένα πλέγμα με 9 κελιά, όπου θα αρχίσουν να εμφανίζονται με τυχαία σειρά μπλε τετράγωνα και ταυτόχρονα θα ακούγεται μια λέξη. Θα πρέπει να θυμάστε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται τα μπλε τετράγωνα στα κελιά αλλά και τη σειρά με την οποία ακούγονται οι λέξεις. Θα πρέπει να υποδείξετε πότε η θέση του μπλε τετραγώνου είναι ίδια με τη θέση που είχε πριν 2 εμφανίσεις (σε αυτή την περίπτωση πατήστε το πλήκτρο Α ή πιέστε με το δάχτυλο σας το αντίστοιχο κυκλικό πλαίσιο), πότε η λέξη που ακούτε είναι η ίδια με αυτήν που ακούσατε πριν 2 εκφωνήσεις (σε αυτή την περίπτωση πατήστε το πλήκτρο L ή πιέστε με το δάχτυλο σας το αντίστοιχο κυκλικό πλαίσιο) ή πότε το μπλε τετράγωνο και η λέξη ταυτίζονται με το ζεύγος που είδατε και ακούσατε 2 βήματα πίσω.

 

https://github.com/ptvirgo
 

Διαβάστε ακόμη: