Ιππόκαμπος και μνήμη - Ο βιβλιοθηκάριος του εγκεφάλου.

Ξέρετε ότι:

Διάφορες εμπειρίες στη ζωή μας όπως η μουσική, η επίσκεψη σε νέα περιβάλλοντα, το διάβασμα και άλλες ενεργοποιούν συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου.

Οι πιο έντονες εμπειρίες όμως αποθηκεύονται και γίνονται μνήμες. Για να αποθηκευτεί  μια εμπειρία όμως και να γίνει μνήμη, πρέπει να περάσει από μια επιπλέον περιοχή του εγκεφάλου που λέγεται ιππόκαμπος.

Κάθε εμπειρία που γίνεται μνήμη λαμβάνει μια συγκεκριμένη θέση στο νευρωνικό κύκλωμα του ιπποκάμπου.

Κατά τη διάρκεια του ύπνου, ο ιππόκαμπος ξανά-ενεργοποιεί τις εμπειρίες που ζήσαμε κατά τη διάρκεια της μέρας και παγιώνει τις μνήμες, τις κάνει σταθερές.

Ο ιππόκαμπος κωδικοποιεί την πληροφορία των εμπειριών και την στέλνει σε μία άλλη περιοχή προς αποθήκευση, στον εγκεφαλικό φλοιό οπού μπορούν να αποθηκευτούν για πολλά χρόνια.

Όταν θέλουμε να θυμηθούμε κάτι, ο ιππόκαμπος το ανασύρει από τη μνημονική βιβλιοθήκη.

ΕΕΝ Ελληνική Εταιρεία για τις Νευροεπιστήμες

Διαβάστε ακόμη: