Ποιο είναι το πιο ευφυές φύλο; Εγγενείς διαφορές στον εγκέφαλο.

Άνδρες και γυναίκες είναι εξίσου έξυπνοι, κάθε φύλο όμως με το δικό του τρόπο. (Science Illustrated, Σεπτέμβριος, 2010)

Διαφέρουν εγκεφαλικά άνδρες και γυναίκες;

Ο Richard Haier, (του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας) απέδειξε ότι τα δύο φύλα χρησιμοποιούν διαφορετικά τον εγκέφαλό τους. Και από άλλες μεταγενέστερες έρευνες συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι διαφορές των δύο φύλων σε μια σειρά από νοητικές ικανότητες σχετίζεται και με τον τρόπο που χρησιμοποιεί τον εγκέφαλο το κάθε φύλο.

Οι διαφορετικοί τρόποι που οι άντρες και οι γυναίκες χρησιμοποιούν τον εγκέφαλό τους φαίνεται ότι σχετίζεται με τη δομή του εγκεφάλου.

Η περιεκτικότητα και η κατανομή της φαιάς και της λευκής ουσίας είναι η ίδια στα δύο φύλα;

Διαφέρει η νοημοσύνη γυναίκας άνδρα;

Σε μια έρευνα που χρησιμοποιήθηκε MRI(που καταγράφει τη δομή των νευρώνων) και όχι FMRI ή PET (που καταγράφουν τη δραστηριότητα των νευρώνων) εντοπίστηκαν πολλές λεπτομέρειες για τη φαιά και τη λευκή ουσία.

Η φαιά ουσία βρίσκεται κυρίως στις εγκολπώσεις του εγκεφαλικού φλοιού και περιέχει τα σώματα των νευρικών κυττάρων (νευρώνων) ενώ η λευκή ουσία βρίσκεται κάτω από το φλοιό και σχηματίζεται από τους νευράξονες των νευρικών κυττάρων.

Οι Richard Haier et al.,(Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας ) θέλησαν με MRI να εξετάσουν τη δομή του εγκεφάλου 48 αντρών και γυναικών με γνωστούς δείκτες νοημοσύνης που είχαν καταμετρηθεί θέλοντας να διερευνήσουν αν υπάρχει σχέση στο πάχος που έχει η φαιά ουσία και η λευκή ουσία σε ορισμένες περιοχές του εγκεφάλου με την ευφυΐα.

Ποιος είναι πιο έξυπνος άνδρες ή γυναίκες;

Βάσει των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι:

Α. Oι ευφυείς άντρες του πειράματος είχαν ιδιαίτερα ανεπτυγμένη φαιά ουσία στο πίσω μέρος του βρεγματικού λοβού. Στην περιοχή αυτή γίνεται η επεξεργασία των αισθητήριων ερεθισμάτων.

Β. Οι ευφυείς γυναίκες είχαν πολύ ανεπτυγμένη φαιά και λευκή ουσία στο μετωπιαίο λοβό. Στο σημείο αυτό εδρεύουν οι γλωσσικές μας ικανότητες.

Ικανότητες και 2 φύλα

Άνδρες

Μαθηματικά: Υπερτερούν στη λύση των μαθηματικών προβλημάτων και λύνουν πολύ πιο γρήγορα ασκήσεις με τις 4 αριθμητικές πράξεις

Αντίληψη χώρου: έχουν γενικά μεγαλύτερη ικανότητα από τις γυναίκες να σκεφτούν τις κινήσεις αντικειμένου (π.χ. να διαπιστώσουν αν ένα τετράγωνο μπορεί να χωρέσει σε ένα άνοιγμα). Είναι καλύτεροι επίσης όταν πρόκειται να παρακολουθήσουν την κίνηση ενός αντικειμένου στον αέρα.

Όραση: μπορούν να αντιληφθούν με τα μάτια τους περισσότερες λεπτομέρειες και κινήσεις από τις γυναίκες.

Γυναίκες

Γλώσσες: είναι κατά μέσο όρο πολύ καλύτερες από τους άντρες στο να εκφράζονται προφορικά και γραπτά, να κατανοούν τη σημασία και τη σχέση των λέξεων. Μπορούν επίσης να ανακτήσουν με μεγαλύτερη επιτυχία τις λεκτικές τους ικανότητες ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Μνήμη: έχουν γενικά καλύτερη μνήμη από τους άντρες. Θυμούνται πιο εύκολα με τι είχαν ασχοληθεί και πώς είχαν νιώσει, όπως και κάποιο κείμενο που είχαν διαβάσει πρόσφατα.

Όσφρηση και ακοή: αξιοποιούν καλύτερα την όσφρηση και την ακοή τους.

Διδάσκων Α. Καραπέτσας, απόσπασμα από Κλινική νευροψυχολογία του παιδιού

 

Διαβάστε ακόμη: