Γρήγορο IQ τεστ εξυπνάδας δωρεάν

Το ακόλουθο τεστ νοημοσύνης (IQSpot rapido) μετρά δείκτη νοημοσύνης μέχρι 150 στην κλίμακα Wechsler, ποσοστό που αντιστοιχεί σε έναν στους 2174 ανθρώπους. Αποτελείται από 16 ερωτήματα τα όποια πρέπει να απαντήσετε σε 7 λεπτά. Σας δίνονται έξι σχήματα ξεκινώντας την αρίθμηση 1 για το πιο αριστερό και 6 για το πιο δεξί. Καλείστε να εντοπίσετε ποια δύο σχήματα διαφέρουν από τα υπόλοιπα τέσσερα που έχουν μια κοινή θεμελιακή ιδιότητα. Οι ερωτήσεις γίνονται προοδευτικά πιο δύσκολες. Αν για κάποιο λόγο σας δυσκολέψει κάποια ερώτηση παραπάνω, προχωρήστε στην επόμενη και την κοιτάζετε στο τέλος. Αυτό το online τεστ iq δεν μετρά τη νοημοσύνη με ακρίβεια, καθώς είναι αρκετά σύντομο. Το αποτέλεσμα της εξέτασης δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια ενδεικτική εκτίμηση του δείκτη νοημοσύνης. Παρακάτω ακολουθεί ένα ενδεικτικό παράδειγμα του τεστ IQ.

 

'Υστερα από πολλές μελέτες ο Spearman κατέληξε στην άποψη πως υπάρχει από την μια μεριά ένας γενικός παράγοντας της νοημοσύνης (G=general), ο οποίος συμμετέχει σε όλες τις πνευματικές επιδόσεις, τα άτομα όμως τον κατέχουν σε διαφορετικό βαθμό. Από την άλλη μεριά όλες οι νοητικές επιδόσεις βασίζονται και σε έναν ειδικό για καθεμιά παράγοντα (s=special). Επειδή ποτέ δυο δραστηριότητες του πνεύματος δεν βασίζονται στον ίδιο ειδικό παράγοντα s, θα πρέπει άρα να δεχτούμε την ύπαρξη ενός πολύ μεγάλου αριθμού τέτοιων ειδικών παραγόντων. Η δυναμικότητα του γενικού παράγοντα G καθορίζεται κυρίως από την κληρονομικότητα, ενώ οι ειδικοί παράγοντες είναι μάλλον επίκτητοι. Στην διαφορετική συμβολή τόσο του G όσο και των s οφείλονται οι διαφορετικές επιδόσεις (Τ1, Τ2, Τ3, Τ4...) διαφόρων ατόμων σε διάφορα τεστ νοημοσύνης. Επειδή όμως ο G μετέχει σε όλες τις νοητικές επιδόσεις του ατόμου, τα τεστ αποβλέπουν κυρίως στην μέτρηση του παράγοντα G. Tίθενται για αυτό ερωτήσεις, οι απαντήσεις στις οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο μέρος από τον παράγοντα G. Οι θετικές συνάφειες ανάμεσα σε ικανότητες οφείλονται μόνον στον παράγοντα G, αφού οι ειδικοί παράγοντες εκφράζονται σε διαφορετικές κάθε φορά επιδόσεις και ικανότητες. ‘ Οσο λοιπόν περισσότερο φορτίζονται δυο ικανότητες με τον G, τόσο μεγαλύτερη είναι η συνάφεια τους, ενώ οι ειδικοί παράγοντες, όντας ανεξάρτητοι ο ένας από τον άλλον, μετριάζουν την συνάφεια μεταξύ δύο ικανοτήτων. Καθότι ο G εμπεριέχεται και εκδηλώνεται σε όλες τις νοητικές επιδόσεις, η διακρίβωση του μεγέθους του μας δίνει μια καλή βάση, για να προβλεφθεί η συμπεριφορά του υποκειμένου και σε περιστάσεις έξω και πέρα από τα τεστ. Και επειδή επίσης οι ερωτήσεις που απαιτούν αφηρημένη σκέψη εμπεριέχουν το μεγαλύτερο μέρος σε παράγοντα G, τέτοιου είδους ερωτήσεις θα πρέπει να προτιμούμε για την κατασκευή των τεστ νοημοσύνης (όπως αναφέρεται στο Καψάλης, 2005). [Δρ. Φραγκούλη Ευαγγελία, σημειώσεις ‘Γενικής Διδακτικής & Αρχές Παιδαγωγικής’]

 

Παράδειγμα:

 

Προχωρήστε στο τεστ iq

 

 

Βαθμολογία

Απαντήσεις Iq αποτέλεσμα στην κλίμακα Wechsler
1 89
2 93
3 97
4 101
5 105
6 109
7 113
8 117
9 121
10 125
11 129
12 133 [Ανώτερο από επίπεδο Μένσα, δηλ 1 στους 50 ανθρώπους]
13 137
14 141
15 145
16 150 [1 στους 2174 ανθρώπους]
 
Διαβάστε στο τέλος του άρθρου για την μετατροπή αποτελεσμάτων IQ από την κλίμακα Wechsler
 
Καμπύλη Gauss παγκόσμιας κατανομής της νοημοσύνης
Καμπύλη του Gauss για την κατανομή του δείκτη νοημοσύνης
 

Η Μένσα (Mensa) είναι ένας διεθνής οργανισμός, μια παγκόσμια κοινωνία ανθρώπων στην οποία για να γίνει κάποιος μέλος, πρέπει να έχει Δείκτη Νοημοσύνης (I.Q.) που να τον κατατάσσει στο ανώτερο 2% του ανθρώπινου πληθυσμού. Ήτοι μεγαλύτερο ή ίσο του 148 στην Κλίμακα Cattel (που ισοδυναμεί με το 132 της κλίμακας Stanford-Binet και το 131 της κλίμακας Wechshler). Ιδρύθηκε το 1946 στην Οξφόρδη της Αγγλίας, από τον δικηγόρο Roland Berrill και τον Lancelot Ware, επίσης δικηγόρο και επιστήμονα. Σήμερα υπάρχουν εθνικές οργανώσεις Μένσα σε 45 χώρες σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα και μέλη σε περισσότερες από 100 χώρες του κόσμου. Ο αριθμός των ενεργών μελών υπερβαίνει τις 110.000.

 

Διαβάστε ακόμη: