Γρήγορο τεστ IQ - Bergmans limited IQ test

Η νοημοσύνη είναι μια βασική ικανότητα που επηρεάζει την απόδοση του ατόμου σ’ όλες τις γνωστικές αποστολές ή δραστηριότητες που αναλαμβάνει, από τον υπολογισμό των μαθηματικών προβλημάτων έως την συγγραφή ποίησης ή τη λύση γρίφων.

Μια άποψη που άντεξε στο χρόνο είναι η θεωρεία των Cattel και Horn (1963 & 1998) σύμφωνα με την οποία: 

Η ρευστή ή αμιγής νοημοσύνη είναι η νοητική ικανότητα που δεν επηρεάζεται από το πολιτισμικό περιβάλλον του ατόμου και δεν εκφράζεται λεκτικά. 

Η μορφοποιημένη νοημοσύνη αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να εφαρμόζει μεθόδους επίλυσης προβλημάτων που είναι αποδεκτές από το πολιτισμικό του περιβάλλον. Η νοημοσύνη αυτή ενισχύεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου, επειδή περιλαμβάνει τις δεξιότητες και τις γνώσεις που το άτομο έχει μάθει, όπως π.χ. το λεξιλόγιο, το να σταματήσει ένα ταξί, το να φτιάχνει ένα κάλυμμα ή να μελετά στο πανεπιστήμιο. 

Η ευρύτερα αποδεκτή άποψη σήμερα είναι ότι η νοημοσύνη έχει πολλές όψεις και αποτελεί μια ιεραρχία ικανοτήτων, στην κορυφή της οποίας βρίσκεται η γενική νοημοσύνη και στις παρακάτω θέσεις βρίσκονται άλλες πιο συγκεκριμένες ικανότητες. (Sternberg, 2000) όπως:

  • η ρευστή νοημοσύνη,
  • η μορφοποιημένη νοημοσύνη,
  • η γενική μνήμη και μάθηση (π.χ. έκταση της μνήμης, οπτική μνήμη, συνδετική μνήμη),
  • ευρεία οπτική αντίληψη (π.χ. οπτικοποίηση, σχέσεις του χώρου),
  • ακουστική αντίληψη (π.χ. μουσική διάκριση),
  • ικανότητα ανάκτησης για πρωτοτυπία και δημιουργικότητα,
  • γνωστική ταχύτητα,
  • ταχύτητα επεξεργασίας και λήψης αποφάσεων. [aspete-ey.weebly.com]

Το ακόλουθο γρήγορο τεστ IQ (Bergman's IQ test) αποτελείται από 12 ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν σε 20 λεπτά. Εχει δημιουργηθεί από μέλη της Μένσα και υπολογίζει IQ μέχρι άνω του 130 στην κλίμακα Wechsler, ποσοστό που επιτυγχάνει ένας άνθρωπος στους πενήντα. Πρέπει να βρείτε ποιο σχήμα από τα (1-8) που δίνονται στα δεξιά, πρέπει να τοποθετηθεί στο τετράγωνο που απουσιάζει (το τετράγωνο με την παύλα) των σχημάτων στα δεξιά. Αυτό το online τεστ iq δεν μετρά τη νοημοσύνη με ακρίβεια, καθώς είναι αρκετά σύντομο. Δεν είναι επιστημονικά έγκυρο ούτε αποτελεί από εγγύηση στο πραγματικό iq τεστ της Μένσα. Το αποτέλεσμα της εξέτασης δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια ενδεικτική εκτίμηση του δείκτη νοημοσύνης.

 

Παράδειγμα:

 

Προχωρήστε στο τεστ iq

 

 

Βαθμολογία

Απαντήσεις Iq score στην κλίμακα Wechshler (sd=15)
0 έως 5 σωστές Πιθανόν δεν είστε συνηθισμένος σε τέτοιου είδους προβλήματα.
6 έως 9 σωστές IQ > 110 Είναι πιθανόν να φτάσετε το επίπεδο Μενσα με προπόνηση.
10 έως 12 σωστές IQ > 130 Επίπεδο Μενσα (1 άνθρωπος στους 50)
 
Διαβάστε στο τέλος του άρθρου για την μετατροπή αποτελεσμάτων IQ από την κλίμακα Wechsler
 
Καμπύλη Gauss παγκόσμιας κατανομής της νοημοσύνης
Καμπύλη του Gauss για την κατανομή του δείκτη νοημοσύνης
 

Η Μένσα (Mensa) είναι ένας διεθνής οργανισμός, μια παγκόσμια κοινωνία ανθρώπων στην οποία για να γίνει κάποιος μέλος, πρέπει να έχει Δείκτη Νοημοσύνης (I.Q.) που να τον κατατάσσει στο ανώτερο 2% του ανθρώπινου πληθυσμού. Ήτοι μεγαλύτερο ή ίσο του 148 στην Κλίμακα Cattel (που ισοδυναμεί με το 132 της κλίμακας Stanford-Binet και το 131 της κλίμακας Wechshler). Ιδρύθηκε το 1946 στην Οξφόρδη της Αγγλίας, από τον δικηγόρο Roland Berrill και τον Lancelot Ware, επίσης δικηγόρο και επιστήμονα. Σήμερα υπάρχουν εθνικές οργανώσεις Μένσα σε 45 χώρες σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα και μέλη σε περισσότερες από 100 χώρες του κόσμου. Ο αριθμός των ενεργών μελών υπερβαίνει τις 110.000.

 

Διαβάστε ακόμη: