Γρήγορο IQ test - Βρείτε τις διαφορές 150 IQ.

Το ακόλουθο τεστ νοημοσύνης (IQSpot rapido) μετρά δείκτη νοημοσύνης μέχρι 150 στην κλίμακα Wechsler, ποσοστό που αντιστοιχεί σε έναν στους 2174 ανθρώπους. Αποτελείται από 16 δοκιμασίες ευφυΐας τις όποιες πρέπει να λύσετε σε 7 λεπτά. Σας δίνονται έξι σχήματα ξεκινώντας την αρίθμηση 1 για το πιο αριστερό και 6 για το πιο δεξί. Καλείστε να εντοπίσετε ποια δύο σχήματα διαφέρουν από τα υπόλοιπα τέσσερα που έχουν μια κοινή θεμελιακή ιδιότητα. Οι ερωτήσεις γίνονται προοδευτικά πιο δύσκολες. Αν για κάποιο λόγο σας δυσκολέψει κάποια ερώτηση παραπάνω, προχωρήστε στην επόμενη και την κοιτάζετε στο τέλος. Αυτό το online τεστ iq δεν μετρά τη νοημοσύνη με ακρίβεια, καθώς είναι αρκετά σύντομο. Το αποτέλεσμα της εξέτασης δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια ενδεικτική εκτίμηση του δείκτη νοημοσύνης. Ακολουθούν σύντομες πληροφορίες περί των τεστ iq και στη συνέχεια 2 παραδείγματα λυμένων ερωτήσεων για να κατανοήσετε τη λογική του τεστ, πριν προχωρήσετε στην εκτέλεσή του.

 

Γενικές πληροφοριές για τα τεστ IQ

Το IQ είναι πλέον δόκιμος όρος της ψυχολογίας και της ανθρωπολογίας και αναφέρεται στην ευφυΐα ή πιο συγκεκριμένα στη χωροαντιληπτική ικανότητα (visual-spatial ability). Το πρώτο test IQ, προτού ακόμη επινοηθεί ο όρος, σχεδιάστηκε από τους Γάλλους ψυχολόγους Alfred Binet, Victor Henri and Théodore Simon το 1905 ως ένα μέσο αναγνώρισης των μαθητών που είχαν δυσκολίες να ανταπεξέλθουν στα μαθήματα του σχολείου. Ο όρος IQ αποδόθηκε μερικά χρόνια αργότερα από το Γερμανό William Stern από τα αρχικά των λέξεων Intelligenz-Quotient, δηλαδή λόγος ευφυΐας. Οι συγκεκριμένοι επιστήμονες ήταν από τους πρώτους που υποστήριξαν ότι στην ευφυΐα μπορούν να αποδοθούν αριθμητικές τιμές. Πέρασαν περισσότερα από 30 χρόνια μέχρι να δημοσιευτεί το πρώτο τεστ IQ για ενήλικες (Wechsler, 1939) το οποίο θεωρείται έγκυρο μέχρι και τις μέρες μας.

 

Η κατανομή του δείκτη IQ νοημοσύνης.

Όλα τα τεστ IQ που έχουν προταθεί έχουν σαν κοινό χαρακτηριστικό ότι ο μέσος όρος των σκορ του πληθυσμού είναι στην τιμή 100, ενώ η κατανομή των αποτελεσμάτων είναι κανονική με τυπική απόκλιση 15 μονάδες. Με βάση τα παραπάνω, περίπου το 95% του πληθυσμού έχει IQ ανάμεσα σε 70 και 130, δύο δηλαδή τυπικές αποκλίσεις κατά απόλυτη τιμή από το μέσο όρο.

 

Παράδειγμα απλής ερώτησης τεστ IQ WISC και WAIS.

Σήμερα, για τη μέτρηση του IQ χρησιμοποιούνται διάφορα τεστ με επικρατέστερα τα WISC και WAIS. Ένα παράδειγμα της μορφής των ερωτήσεων των συγκεκριμένων τεστ φαίνεται στη διπλανή εικόνα. Για την επίλυσή τους είναι προφανές ότι δεν απαιτείται γνώση γραφής, ανάγνωσης ή μαθηματικών, η λύση προέρχεται μόνο από τη λογική, την ανάλυση δηλαδή των ακολουθιών των σχημάτων στο χώρο. Για την εξαγωγή αποτελεσμάτων με ασφάλεια και ακρίβεια, τα τεστ IQ περιορίζονται και από χρόνο. Το υπό εξέταση άτομο έχει αρκετά περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή του για να βρει την απάντηση, ενώ συνήθως οι "ερωτήσεις" είναι αυξανόμενης δυσκολίας.

 

Παράδειγμα ερώτησης αυξημένης δυσκολίας τεστ IQ FRT.

Τα Figure Reasoning Test IQ, όπως υποδεικνύει και το όνομά τους, χρησιμοποιούν σχήματα και εικόνες για να απεικονίσουν συγκεκριμένα πρότυπα λογικής αλληλουχίας και επεξεργασίας. Τα τεστ FRT έχουν σκοπό να μετρήσουν την ευφυΐα του ατόμου και την ικανότητα αφαιρετικής σκέψης (abstract thinking). Χρησιμοποιώντας τα σχήματα ως μέσο εκτίμησης και μέτρησης του IQ, το τεστ επιτυγχάνει να εξουδετερώσει τους πολιτιστικούς παράγοντες που διαφοροποιούν τα άτομα, όπως η γλώσσα, οι γενικές γνώσεις και προηγούμενες ικανότητες εκμάθησης και αφομοίωσης και να αξιολογήσει τον εξεταζόμενο με βάση αποκλειστικά την πηγαία αντιληπτική του ικανότητα. [Απόσπασμα από τη Διπλωματική Εργασία της Καλαϊτζίδου Βασιλική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2014]

 

Παραδείγματα:

 

Προχωρήστε στο τεστ iq

 

 

Βαθμολογία

Απαντήσεις IQ αποτέλεσμα στην κλίμακα Wechsler
1 79
2 83
3 87
4 91
5 95 (1 στους 2 ανθρώπους)
6 100 (1 στους 2 ανθρώπους)
7 105 (1 στους 3 ανθρώπους)
8 110 (1 στους 4 ανθρώπους)
9 115 (1 στους 6 ανθρώπους)
10 120 (1 στους 11 ανθρώπους)
11 125 (1 στους 22 ανθρώπους)
12 130 (πολύ κοντά στο επίπεδο Μένσα. 1 στους 44 ανθρώπους)
13 135 (1 στους 96 ανθρώπους)
14 140 (1 στους 278 ανθρώπους)
15 145 (1 στους 741 ανθρώπους)
16 150 (1 στους 2174 ανθρώπους)
 
Διαβάστε στο τέλος του άρθρου για την μετατροπή αποτελεσμάτων IQ από την κλίμακα Wechsler
 
Καμπύλη Gauss παγκόσμιας κατανομής της νοημοσύνης
Καμπύλη του Gauss για την κατανομή του δείκτη νοημοσύνης
 

Η Μένσα (Mensa) είναι ένας διεθνής οργανισμός, μια παγκόσμια κοινωνία ανθρώπων στην οποία για να γίνει κάποιος μέλος, πρέπει να έχει Δείκτη Νοημοσύνης (I.Q.) που να τον κατατάσσει στο ανώτερο 2% του ανθρώπινου πληθυσμού. Ήτοι μεγαλύτερο ή ίσο του 148 στην Κλίμακα Cattel (που ισοδυναμεί με το 132 της κλίμακας Stanford-Binet και το 131 της κλίμακας Wechshler). Ιδρύθηκε το 1946 στην Οξφόρδη της Αγγλίας, από τον δικηγόρο Roland Berrill και τον Lancelot Ware, επίσης δικηγόρο και επιστήμονα. Σήμερα υπάρχουν εθνικές οργανώσεις Μένσα σε 45 χώρες σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα και μέλη σε περισσότερες από 100 χώρες του κόσμου. Ο αριθμός των ενεργών μελών υπερβαίνει τις 110.000.

 

Διαβάστε ακόμη: