Δωρεάν Iq Test Νοημοσύνης σχήματα αναλογίες

Ψυχολόγοι έχουν φτιάξει διάφορα τεστ για να μετρήσουν την εξυπνάδα, τα λεγόμενα τεστ νοημοσύνης. Τα αποτελέσματα αποδίδονται με αριθμητικές τιμές τους λεγόμενους δείκτες και αναφέρονται προσεγγιστικά στη νοημοσύνη ενός ανθρώπου σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό (100 είναι η μέση νοημοσύνη του γενικού πληθυσμού)

Δείκτης νοημοσύνης IQ: με τεστ IQ μπορεί να μετρηθεί η ικανότητα του ατόμου να λύνει διάφορα προβλήματα γνώσης , λογικής κλπ. Υπάρχει πληθώρα νοομετρικών τεστ όπου κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι με έναν αριθμό , το λεγόμενο δείκτη , δίνεται κατά προσέγγιση η νοημοσύνη ενός ατόμου σε σχέση με τον πληθυσμό (100= η μέση νοημοσύνη του γενικού πληθυσμού).

Αυτό το test iq, αξιολογεί την ικανότητα του υποψηφίου να ανακαλύπτει συσχετίσεις σε καταστάσεις για τις οποίες διαθέτει ελάχιστες γνώσεις. Σε κάθε ερώτηση δίνεται μια γνωστή σχέση όπου το σχήμα (1) σχετίζεται λογικά με το σχήμα (2) όπου θα πρέπει να την ανακαλύψετε ώστε να συμπληρώσεται την επόμενη σχέση μεταξύ του σχήματος (3) με κάποιο από τα σχήματα -A, B, C, D, E- συμπληρώνει λογικά την ακολουθία. Ακολουθούν τρία λυμένα παραδείγματα εξοικείωσης. Η διάρκεια του τεστ είναι 12 λεπτά για 25 ερωτήματα ευφυϊας και το μέγιστο σκορ που μπορεί να επιτευχθεί είναι 126 iq στην κλίμακα Stanford-Binet, αποτέλεσμα που αντιστοιχεί στο 5% του πληθυσμού (5 στα 100 άτομα). Παρόμοιο τεστ έχει χρησιμοποιηθεί στην ομοσπονδιακή αστυνομία της Βραζιλίας.

Ευφυΐα και εξυπνάδα είναι το ίδιο; Όχι. Με τον όρο εξυπνάδα εννοούμε κατά κανόνα τη γνώση και τις ικανότητες που διαθέτουμε ενώ ευφυΐα είναι ικανότητα να αποκτάμε και να χρησιμοποιούμε γνώση. Η μεγάλη ευφυΐα εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις να γίνει κάποιος έξυπνος αλλά για να γίνει έξυπνος θα πρέπει να αποκτήσει γνώσεις θεωρητικές και πρακτικές. Στην ουσία γίνεται κανείς εξυπνότερος αλλά όχι πιο ευφυής όταν διαβάζει βιβλία.

Παραδείγματα:

Προχωρήστε στο τεστ iq

 

 

Βαθμολογία

Απαντήσεις Ποσοστό Iq στην κλίμακα Stanford-Binet Iq στην κλίμακα Wechsler Iq στην κλίμακα Cattel
17 15 84 85 76
17 20 87 88 81
18 25 89 90 84
18 30 92 93 88
18 35 94 94 91
19 40 96 96 94
19 45 98 98 97
20 50 100 100 100
20 55 102 102 103
20 60 104 104 106
21 65 106 106 108
21 70 108 108 112
21 75 111 110 117
22 80 113 112 120
22 85 117 116 126
23 90 121 120 132
23 95 126 124 139
 
Καμπύλη Gauss παγκόσμιας κατανομής της νοημοσύνης
Καμπύλη του Gauss για την κατανομή του δείκτη νοημοσύνης
 

Διαβάστε ακόμη: