Γρήγορο IQ Test νοημοσύνης Χωροαντιλητικής 126 IQ

Αυτή η δοκιμασία νοημοσύνης μετρά την ικανότητα του υποψηφίου να μετασχηματίζει νοητικά, οπτικές παραστάσεις. Σε κάθε ερώτηση δίνονται 3 κύβοι που περιστρέφονται και καλείστε να βρείτε ποιο από τα σχήματα -A, B, C, D, E- συμπληρώνει λογικά την ακολουθία. Η διάρκεια του τεστ είναι 18 λεπτά και το μέγιστο σκορ που μπορεί να επιτευχθεί είναι 126 iq στην κλίμακα Stanford-Binet, αποτέλεσμα που αντιστοιχεί στο 5% του πληθυσμού (5 στα 100 άτομα). Παρόμοιο τεστ έχει χρησιμοποιηθεί στην ομοσπονδιακή αστυνομία της Βραζιλίας το 2004. Ο Spearman (1923) χρησιμοποίησε τον όρο g (γενική νοημοσύνη) για να περιγράψει την ικανότητα του εγκεφάλου να χρησιμοποιεί όλες τις ικανότητες που διαθέτει. Αντιστοιχεί δηλαδή στον ορισμό της λέξης «ευφυΐα». Στα τεστ νοημοσύνης ο δείκτης που προκύπτει εξαρτάται τόσο από τις ειδικές δυνατότητες του ατόμου να λύσει τα προβλήματα του τεστ όσο και από την ευφυΐα του. Ακολουθούν 3 λυμένα παραδείγματα και στη συνέχεια τα 20 ερωτήματα ευφυϊας.

Παραδείγματα:

 

Προχωρήστε στο τεστ iq

 

 

Βαθμολογία

Απαντήσεις Ποσοστό Iq στην κλίμακα Stanford-Binet Iq στην κλίμακα Wechsler Iq στην κλίμακα Cattel
12 15 84 85 76
13 20 87 88 81
13 25 89 90 84
14 30 92 93 88
15 35 94 94 91
15 40 96 96 94
16 45 98 98 97
16 50 100 100 100
17 55 102 102 103
17 60 104 104 106
18 65 106 106 108
18 70 108 108 112
18 75 111 110 117
18 80 113 112 120
19 85 117 116 126
19 90 121 120 132
20 95 126 124 139
 
Καμπύλη Gauss παγκόσμιας κατανομής της νοημοσύνης
Καμπύλη του Gauss για την κατανομή του δείκτη νοημοσύνης
 

Διαβάστε ακόμη: