Τεστ νοημοσύνης για παιδιά 5-11 ετών δωρεάν

Το παρακάτω τεστ νοημοσύνης είναι τμήμα από το τεύχος του περιοδικού ''ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ'', με τίτλο ''ΜΕΤΡΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΦΥΪΑ ΣΑΣ'' που εκδόθηκε στην Αθήνα το Σεπτέμβριο του 1982, με πρόλογο και επιμέλεια του Ιατρού Νίκου Μανούσου.

Το τεστ αυτού του κεφαλαίου δεν είναι ένα πλήρες I.Q. τεστ. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι βρίσκεται πιο κοντά στις δοκιμασίες του Raven, ελέγχοντας ορισμένα μόνο στοιχεία νοημοσύνης. Τα ειδικά τεστ νοημοσύνης για παιδιά 5 έως 11 ετών, έχουν περιορισμένη προγνωστική αξία. Όσο μικρότερη είναι η ηλικία του παιδιού, τόσο λιγότερο αξιόπιστα είναι τα αποτελέσματα των I.Q. test. Αν η βαθμολογία είναι κατά πολύ χαμηλότερη από το μέσο όρο, ενδείκνυται η παροχή βοήθειας από εξειδικευμένο παιδοψυχολόγο. Η διάγνωση της πνευματικής καθυστερήσεως δε μπορεί να στηριχθεί μόνο στα αποτελέσματα ενός I.Q. test, ειδικά αν πρόκειται για παιδιά.

Αυτό πού θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι τα αποτελέσματα τής παρακάτω δοκιμασίας δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να επηρεάσουν τη συμπεριφορά σας προς το παιδί. Στην περίπτωση πού η βαθμολογία του είναι πολύ χαμηλότερη από το μέσο όρο, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό ψυχολόγο παιδιών, πού θα ελέγξει την ευφυΐα του παιδιού σας με πιο αντικειμενικό τρόπο και κάτω από καλύτερα ελεγχόμενες συνθήκες.

Η νοημοσύνη των ανθρώπων μετριέται με τα τεστ νοημοσύνης ή κριτήρια νοομετρικού ελέγχου. Ο Binet και οι συνεργάτες του το 1904 κατασκεύασαν τεστ που επέτρεπαν στον εξεταστή να καθορίσει τη νοητική ηλικία του μαθητή πχ. νοητική ηλικία 6 ετών άσχετα από τη χρονολογική ηλικία. Υπάρχουν δύο ταξινομήσεις των παραπάνω τεστ: (α) Τα ομαδικά ή ατομικά και (β) τα μονοφασικά (π.χ. Raven’s Progressive Matrices ) ή πολυπαραγοντικά τεστ (WISC, British Ability Scale, Peabody Picture Vocabulary Test). Πιο έγκυρα αποτελέσματα δίνουν τα ατομικά και πολυπαραγοντικά. Ο βαθμός νοημοσύνης μπορεί να περιγραφεί ως μια αναλογία ανάμεσα στη νοητική ηλικία και τη χρονολογική ηλικία του ατόμου. Αυτή η αναλογία ονομάζεται νοητικό πηλίκο (ν. π.) (Intelligence Quotient, IQ) ή δείκτης νοημοσύνης (δ. ν.) και δείχνει το ρυθμό ανάπτυξης των νοητικών ικανοτήτων ενός παιδιού, ανεξάρτητα από την ηλικία του. Το βασικό πλεονέκτημα του νοητικού πηλίκου είναι ότι καθιστά δυνατή τη σύγκριση της νοημοσύνης παιδιών που έχουν διαφορετική χρονολογική ηλικία. Το νοητικό πηλίκο 100 μονάδες εκφράζει τη μέση νοημοσύνη του γενικού πληθυσμού. [eclass.aspete.gr]

Οι «Νοομομετρικής Προϊούσης μυσχέρειας Κλίμακες του Raven» πλεονεκτούν στο ότι μετρούν ορισμένους θεμελιώδεις συντελεστές νοημοσύνης, ανεξάρτητα από το μορφωτικό επίπεδο του εξεταζομένου ατόμου. Μπορεί να δοθεί σε άτομα διαφορετικών κοινωνικών, πολιτιστικών συστημάτων χωρίς να υπάρχουν σημαντικά σφάλματα κατά τη σύγκριση των αποτελεσμάτων, δηλαδή σφάλματα οφειλόμενα στη διαφορετική επίδραση που ασκούν οι διάφορες μορφές του πολιτισμού στην εξέλιξη της ευφυΐας του ατόμου. Μπορεί να δοθεί σε αγράμματα άτομα, ή με δυσκολίες στην ακοή ή στην ομιλία, μιας και οι προφορικές υποδείξεις περιορίζονται στο ελάχιστο. Οι κλίμακες του Raven δεν εξετάζουν σφαιρικά την ευφυΐα, αλλά επιλεκτικά ορισμένα μόνο στοιχεία νοημοσύνης, όπως αναλυτική ικανότητα, αριθμητική ικανότητα, χωροαντιληπτική ικανότητα, αίσθηση συμμετρίας, ικανότητα συσχετισμού σχημάτων και συμβόλων.

Το τεστ Προοδευτικών Μητρών του Raven (Standard Progressive Matrices), δημιουργήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία το 1938 (Raven, Court & Raven, 1986) και αξιολογεί τη συλλογιστική ικανότητα αναφορικά με αντιληπτικά ερεθίσματα σε παιδιά ηλικίας 6 έως 17 ετών. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για παιδιά τα οποία δεν ομιλούν ικανοποιητικά την Ελληνική Γλώσσα καθώς και για παιδιά με προβλήματα λόγου, ακοής και σωματικές αναπηρίες. Ωστόσο είναι επισφαλές να συναχθεί με βεβαιότητα οποιοδήποτε συμπέρασμα σε σχέση με την ερμηνεία των αποτελεσμάτων χορήγησης, καθώς σταθμίστηκε στα πλαίσια του Georgas Test, του πρώτου σταθμισμένου τεστ νοημοσύνης στη χώρα μας, το 1971, και έκτοτε δεν έχει επανεξεταστεί (Μόττη, 1999).

Τρόπος Διεξαγωγής του Τεστ νοημοσύνης για παιδιά

Το τεστ αποτελείται από 30 σειρές σχημάτων, κάθε μία από τις οποίες έχει ένα κενό τετράγωνο. Θα ζητήσετε από το παιδί να συμπληρώσει το τετράγωνο αυτό ζωγραφίζοντας το σχήμα πού κατά τη γνώμη του ταιριάζει σε κάθε περίπτωση. Για να το βοηθήσετε να καταλάβει καλύτερα, μπορείτε να συμπληρώσετε το πρώτο σχήμα εσείς. Στις επόμενες δοκιμασίες όμως απαγορεύεται να το βοηθήσετε ή να του λέτε αν η απάντηση πού έδωσε είναι σωστή ή λανθασμένη. Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός για την ολοκλήρωση του τεστ, αλλά αν το παιδί "κολλήσει" για αρκετά λεπτά στην ίδια δοκιμασία, μπορείτε να του πείτε να συνεχίσει στην επόμενη. Η κάθε δοκιμασία είναι δυσκολότερη από την προηγούμενη. Όταν το παιδί αρχίσει να συναντά δυσκολίες, θα πρέπει να του τονίσετε ότι στην πραγματικότητα οι δοκιμασίες αυτές είναι για παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας. Αν το παιδί αποτύχει σε πέντε συνεχόμενες δοκιμασίες, θα πρέπει να τερματίσετε την εξέταση, αποφεύγοντας με κάθε τρόπο να του δημιουργήσετε αίσθημα ανεπάρκειας. Οι σωστές απαντήσεις, καθώς και ο τρόπος βαθμολόγησης αναφέρονται λίγο πριν το τέλος της σελίδας. [paroutsas.jmc.gr]

 
1
τεστ iq για παιδια 5 12 ετών δωρεάν 01
2
τεστ νοημοσύνης για παιδιά 5 έως 11 ετών δωρεάν 02
3
τεστ iq για παιδια 5 12 ετών δωρεάν 03
4
τεστ νοημοσύνης για παιδιά 5 έως 11 ετών δωρεάν 04
5
τεστ iq για παιδια 5 12 ετών δωρεάν 05
6
τεστ νοημοσύνης για παιδιά 5 έως 11 ετών δωρεάν 06
7
τεστ iq για παιδια 5 12 ετών δωρεάν 07
8
τεστ νοημοσύνης για παιδιά 5 έως 11 ετών δωρεάν 08
9
τεστ iq για παιδια 5 12 ετών δωρεάν 09
10
τεστ νοημοσύνης για παιδιά 5 έως 11 ετών δωρεάν 10
11 
τεστ iq για παιδια 5 12 ετών δωρεάν 11
12 
τεστ νοημοσύνης για παιδιά 5 έως 11 ετώνδωρεάν 12
13 
τεστ iq για παιδια 5 12 ετών δωρεάν 13
14 
τεστ νοημοσύνης για παιδιά 5 έως 11 ετώνδωρεάν 14
15 
τεστ iq για παιδια 5 12 ετών δωρεάν 15
16 
τεστ νοημοσύνης για παιδιά 5 έως 11 ετών δωρεάν 16
17 
τεστ iq για παιδια 5 12 ετών δωρεάν 17
18 
τεστ νοημοσύνης για παιδιά 5 έως 11 ετών δωρεάν 18
19 
τεστ iq για παιδια 5 12 ετών δωρεάν 19
20 
τεστ νοημοσύνης για παιδιά 5 έως 11 ετών δωρεάν 20
21 
τεστ iq για παιδια 5 12 ετών δωρεάν 21
22 
τεστ νοημοσύνης για παιδιά 5 έως 11 ετών δωρεάν 22
23 
τεστ iq για παιδια 5 12 ετών δωρεάν 23
24 
τεστ νοημοσύνης για παιδιά 5 έως 11 ετών δωρεάν 24
25 
τεστ iq για παιδια 5 12 ετών δωρεάν 25
26 
τεστ νοημοσύνης για παιδιά 5 έως 11 ετών δωρεάν 26
27 
τεστ iq για παιδια 5 12 ετών δωρεάν 27
28 
τεστ νοημοσύνης για παιδιά 5 έως 11 ετών δωρεάν 28
29 
τεστ iq για παιδια 5 12 ετών δωρεάν 29
30 
τεστ νοημοσύνης για παιδιά 5 έως 11 ετών δωρεάν 30

  

ΟΙ ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

 

Αποτελέσματα τεστ iq για παιδια 5 12 ετών δωρεάν Απαντήσεις τεστ νοημοσύνης για παιδιά 5 έως 11 ετών δωρεάν

Η κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με ένα βαθμό. Από τον παρακάτω πίνακα μπορείτε να βρείτε την αντιστοιχία πού υπάρχει ανάμεσα στη βαθμολογία που σημείωσε το παιδί, την ηλικία του και το Ι.Q. πού μετράει αυτό το τεστ.

  ΗΛΙΚΙΑ
ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
5*
6
7
8
9
10
11
0
70-
70-
70­
 
 
 
 
1
80
80
80 
70
 
 
 
2
90
87
85
80
73
70
66
3
100
95
90
84
78
73
70
4
110
104
96
88
83
77
73
5
120
116
101
93
86
80
76
6
130
126
112
97
89
84
79
7
140
137
124
106
94
87
82
8
150
145
133
116
100
90
86
9
 
152
140
123
105
94
88
10
 
 
147
132
112
99
92
11
 
 
152
138
118
104
95
12
 
 
 
143
125
108
98
13
 
 
 
149
130
114
102
14
 
 
 
152
136
120
107
Ι5
 
 
 
 
142
124
112
16
 
 
 
 
146
128
116
17
 
 
 
 
149
133
120
18
 
 
 
 
152
137
125
19
 
 
 
 
 
142
130
20
 
 
 
 
 
145
134
21
 
 
 
 
 
148
138
22
 
 
 
 
 
152
142
23
 
 
 
 
 
 
146 
24
 
 
 
 
 
 
149 
25
 
 
 
 
 
 
152 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Παρακάτω αναφέρονται ορισμένα "συμβατικά" επίπεδα ευφυΐας, σε συσχέτιση με το γενικό I.Q. ενός παιδιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διάγνωση τής πνευματικής καθυστέρησης δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο στα αποτελέσματα ενός I.Q. τεστ, και ειδικότερα όταν πρόκειται για παιδιά.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΥΦΥΪΑΣ

Πάνω από 140
Εξαιρετικά υψηλής ευφυΐας
120-140 
Εξαιρετικής ευφυΐας
110-119 
Άνω τού μετρίου
90-109 
Μέσης ευφυΐας
80-89 
Κάτω τού μετρίου
70- 79
Οριακό επίπεδο
Κάτω από 70  
Πνευματικά υπολειπόμενος
 

Χαρακτηριστικά και συμπτώματα μαθητών με ''οριακή νοημοσύνη'' στο κανονικό σχολείο

 • Νοητική λειτουργία η οποία περιγράφεται στην επίσημη διάγνωση ως οριακή, μεταιχμιακή ή στα κατώτατα φυσιολογικά.
 • Δυσκολίες στην κατανόηση οδηγιών, εννοιών.
 • Προβλήματα λόγου στην παιδική ηλικία.
 • Πιθανώς να έχουν μείνει σε κάποια τάξη στο δημοτικό ή στις αρχές γυμνασίου.
 • Χαμηλή επίδοση σε όλους τους τομείς (γλώσσα, μαθηματικά, γραφή). Δεν υπάρχουν διακυμάνσεις στην επίδοσή τους (υψηλή επίδοση σε κάποιους τομείς, χαμηλή σε άλλους).
 • Καλή ικανότητα αποκωδικοποίησης στην ανάγνωση, αλλά περιορισμένη κατανόηση αυτών που διαβάζουν.
 • Αργό ρυθμό επεξεργασίας πληροφοριών.
 • Συχνά χαζεύουν όχι γιατί απαραίτητα έχουν και διάσπαση προσοχής, αλλά γιατί δεν καταλαβαίνουν.
 • Λειτουργούν σε επίπεδο χαμηλότερης χρονολογικής ηλικίας από την πραγματική τους ηλικία.
 • Δυσκολίες στη μαθηματική και λογική σκέψη.
 • Μηχανική απομνημόνευση και αδυναμία κρίσης.
 • Χαμηλή αυτοεκτίμηση και ανασφάλεια.

Τα παιδιά με οριακές δυνατότητες επειδή συχνά δε δημιουργούν προβλήματα μέσα στην τάξη είναι δυνατόν να περάσουν απαρατήρητα για πολλά χρόνια. Στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού ή στις αρχές του Γυμνασίου αρχίζουν να φαίνονται οι δυσκολίες τους αφού δεν τα καταφέρνουν στην κατανόηση σύνθετων εννοιών, στη λογική κρίση και την αφηρημένη σκέψη. Είναι αυτά τα παιδιά που σύμφωνα με τον Piaget δεν περνούν στην εφηβεία στο στάδιο της τυπικής –αφαιρετικής σκέψης. Μπορεί να μη φτάσουν και ποτέ σε αυτό το στάδιο ανάλογα και με το δείκτη νοημοσύνης. Επίσης, συχνά αυτά τα παιδιά κατηγοριοποιούνται στη χώρα μας ως παιδιά με ‘μαθησιακές δυσκολίες’, επειδή δεν ανήκουν στον πληθυσμό των μαθητών με νοητική υστέρηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν είναι απαραίτητο τα παιδιά αυτά να προέρχονται από χαμηλό κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον. Ωστόσο, υπάρχει στην πράξη αυτό που λέμε ΄πολιτισμική αποστέρηση’. Τα παιδιά με ‘πολιτισμική αποστέρηση’ δεν αποδίδουν καλά στα τεστ νοημοσύνης, αφού οι εμπειρίες και οι γνώσεις τους είναι περιορισμένες ή ελάχιστες. [eclass.aspete.gr]

paroutsas.jmc.gr
eclass.aspete.gr

Διαβάστε ακόμη: