Τεστ νοημοσύνης δωρεάν ελληνικά Culture fair

Ο R. Cattell διαμόρφωσε την θεωρία του δασκάλου του C. Spearman σε μια πραγματική θεωρία δύο παραγόντων. Διακρίνει ο Cattell δυο όψεις της νοημοσύνης, την ρέουσα και την αποκρυσταλλωμένη, οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως δύο γενικοί (9) παράγοντες της νοημοσύνης. 

Για την μέτρηση της ρευστής νοημοσύνης επινόησε το Culture Fair Intelligence Test (όπως το τεστ που ακολουθεί), ωστόσο ούτε αυτό ούτε κανένα άλλο τεστ δεν έχει καταφέρει να μετρήσει νοημοσύνη έξω από πολιτισμικούς παράγοντες. Αυτό το τεστ νοημοσύνης, αποτελείται από 36 ερωτήσεις, το μέγιστο σκορ που μπορεί να επιτευχθεί είναι 160 IQ. Καλείστε να βρείτε ποιο τετράγωνο από τα A, B, C, D, E, F, G, ή H, συμπληρώνει λογικά το ένατο τετράγωνο που λείπει σε κάθε σχήμα. Παρατηρήστε προσεχτικά ποια καθολική λογική ισχύει οριζόντια ή/και κάθετα. Αυτό το τεστ εξετάζει την χωροαντιληπτική σας ικανότητα και την εύρεση χωρικών σχέσεων, το βάθος του συλλογισμού σας και την ικανότητά να κατανοείτε την ύπαρξη κάποιων κανόνων/αρχών παρά τη σκόπιμη απόσπαση της προσοχής σας. 

Ρευστή νοημοσύνη, είναι η νοημοσύνη που δεν εξαρτάται από το πολιτισμικό πλαίσιο και αποτελείται κυρίως από τις κληρονομημένες ικανότητες του ατόμου. Είναι κυρίως μη λεκτική και επικεντρώνεται στην ικανότητα μάθησης και στην επίλυση προβλημάτων. Χρησιμοποιείται από το άτομο προκειμένου να διασφαλίσει την προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.

Αποκρυσταλλωμένη νοημοσύνη, είναι η νοημοσύνη που βασίζεται στο πολιτισμικό πλαίσιο και περιλαμβάνει μαθημένες συμπεριφορές. Επηρεάζεται από την συνήθεια και την επανάληψη. Χρησιμοποιείται όταν το άτομο αντιμετωπίζει πολιτισμικά ερεθίσματα (π.χ. Τηλεοραση – εγκατάσταση). 

Η συσχέτιση μεταξύ των 2 είναι 0.50. 

Το 1971 ο Cattell αναθεώρησε το μοντέλο του κρατώντας τους 2 παράγοντες σαν κύριους παράγοντες νοημοσύνης και προσθέτωντας δευτερεύοντες παράγοντες όπως οπτική οργάνωση, ταχύτητα αντίληψης, ακουστική οργάνωση, μνημονικές διαδικασίες, αντιληπτική ικανότητα κ.α.

 

Παραδείγμα:

 

Προχωρήστε στο τεστ iq

 

 

Βαθμολογία

Η βαθμολογία iq είναι κατά περίπου +10 μονάδες σε σχέση με αυτήν που επιτυγχάνεται στο Raven's Progressive Matrices, το πιο διαδεδομένο culture fair test.

Απαντήσεις Iq score 
4 97
5 99
6 101
7 103
8 105
9 107
10 109
11 111
12 113
13 115
16 121
17 123
18 125
19 126
20 128
21 130 [Mensa level]
22 132
23 134
24 136
25 138
26 140
27 142
28 144
29 146
30 148
31 150
32 152
33 154
34 156
35 158
36 160
 
Καμπύλη Gauss παγκόσμιας κατανομής της νοημοσύνης
Καμπύλη του Gauss για την κατανομή του δείκτη νοημοσύνης
 

Η Μένσα (Mensa) είναι ένας διεθνής οργανισμός, μια παγκόσμια κοινωνία ανθρώπων στην οποία για να γίνει κάποιος μέλος, πρέπει να έχει Δείκτη Νοημοσύνης (I.Q.) που να τον κατατάσσει στο ανώτερο 2% του ανθρώπινου πληθυσμού. Ήτοι μεγαλύτερο ή ίσο του 148 στην Κλίμακα Cattel (που ισοδυναμεί με το 132 της κλίμακας Stanford-Binet και το 131 της κλίμακας Wechshler). Ιδρύθηκε το 1946 στην Οξφόρδη της Αγγλίας, από τον δικηγόρο Roland Berrill και τον Lancelot Ware, επίσης δικηγόρο και επιστήμονα. Σήμερα υπάρχουν εθνικές οργανώσεις Μένσα σε 45 χώρες σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα και μέλη σε περισσότερες από 100 χώρες του κόσμου. Ο αριθμός των ενεργών μελών υπερβαίνει τις 110.000.

 

Διαβάστε ακόμη: