Δωρεάν IQ Test διαφόρων τύπων (αριθμητικά, χωροαντιληπτικά, λογικής). Μετρήστε το δείκτη νοημοσύνης σας ενώ εξασκείτε και βελτιώνετε τον εγκέφαλό σας. Στα ακόλουθα τεστ ευφυΐας αυτό που έχει σημασία δεν είναι η υψηλή κατάταξη αλλά η αλλαγή, η προσαρμοστικότητα και η χρήση της πλαστικότητας του εγκεφάλου, διότι έτσι δημιουργούνται συνεχώς νέες συνάψεις μεταξύ των νευρώνων και αυξάνουμε την πολυπλοκότητα του εγκεφάλου μας. Πριν μερικά χρόνια θεωρούσαμε ότι το νευρωνικό σύστημα είναι αρκετά σταθερό. Πλέον η σύγχρονη επιστήμη απέδειξε ότι όταν ο εγκέφαλος δέχεται ερεθίσματα τα οποία είναι γνωστικά, τότε μέσα του αναπτύσσει δομές τις οποίες δεν θα είχε. Το νευρωνικό σύστημα αναπτύσσεται πάρα πολύ και τροποποιείται ανάλογα με τα προβλήματα που λύνει.

 
Τεστ νοημοσύνης δωρεάν στα ελληνικά Culture fair. Ο R. Cattell διαμόρφωσε την θεωρία του δασκάλου του C. Spearman σε μια πραγματική θεωρία δύο παραγόντων. Διακρίνει ο Cattell δυο όψεις της νοημοσύνης, την ρέουσα και την αποκρυσταλλωμένη, οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως δύο γενικοί (9) παράγοντες της νοημοσύνης.  Για την μέτρηση της ρευστής νοημοσύνης επινόησε το Culture Fair Intelligence Test (όπως το τεστ που ακολουθεί), ωστόσο ούτε αυτό ούτε κανένα άλλο τεστ δεν έχει καταφέρει να μετρήσει νοημοσύνη έξω από πολιτισμικούς παράγοντες. Αυτό το τεστ νοημοσύνης, αποτελείται από 36 ερωτήσεις, το μέγιστο σκορ που μπορεί να επιτευχθεί είναι 160 IQ. Καλείστε να βρείτε ποιο τετράγωνο από τα A, B, C, D, E, F, G, ή H, συμπληρώνει λογικά το ένατο τετράγωνο που λείπει σε κάθε σχήμα. Παρατηρήστε προσεχτικά ποια καθολική λογική ισχύει...

IQ Test #12 (Culture fair, 160 IQ, 36 ερωτ, χωρίς χρόνο)

Τεστ IQ δωρεάν στα ελληνικά Αυτή είναι μια εκδοχή του Ευρωπαϊκού IQ τεστ (European IQ Test) στα ελληνικά, που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο πολλά χρόνια σε διάφορες μορφές. Υποτίθεται ότι παρέχει περισσότερη ακρίβεια αποτελέσματος, στην περιοχή 140 - 160 (Cattel κλίμακα - STDEV 24) δηλαδή 127-140 στην κλίμακα Stanford Binet. Το μέγιστο σκορ που μπορεί να επιτευχθεί σ' αυτό το τεστ ευφυίας, είναι iq 174 στην κλίμακα Cattel (sd=24) ή 149 στην κλίμακα Stanford Binet (sd=16) ή 146 στην κλίμακα Wechsler (sd=15). Το αποτέλεσμα αυτό αντιστοιχεί στατιστικά σε 1 στους ~1000 ανθρώπους (99.9%).

IQ Test #11 (European, 149 IQ, 33 ερωτ, 20 λεπτά)

Τεστ νοημοσύνης για παιδιά 5-11 ετών Το παρακάτω τεστ νοημοσύνης είναι τμήμα από το τεύχος του περιοδικού ''ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ'', με τίτλο ''ΜΕΤΡΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΦΥΪΑ ΣΑΣ'' που εκδόθηκε στην Αθήνα το Σεπτέμβριο του 1982, με πρόλογο και επιμέλεια του Ιατρού Νίκου Μανούσου. Το τεστ αυτού του κεφαλαίου δεν είναι ένα πλήρες I.Q. τεστ. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι βρίσκεται πιο κοντά στις δοκιμασίες του Raven, ελέγχοντας ορισμένα μόνο στοιχεία νοημοσύνης. Τα ειδικά τεστ νοημοσύνης για παιδιά 5 έως 11 ετών, έχουν περιορισμένη προγνωστική αξία. Όσο μικρότερη είναι η ηλικία του παιδιού, τόσο λιγότερο αξιόπιστα είναι τα αποτελέσματα των I.Q. test. Αν η βαθμολογία είναι κατά πολύ χαμηλότερη από το μέσο όρο, ενδείκνυται η παροχή βοήθειας από εξειδικευμένο παιδοψυχολόγο. Η διάγνωση της πνευματικής καθυστερήσεως δε μπορεί να στηριχθεί μόνο στα αποτελέσματα ενός I.Q. test, ειδικά αν...

IQ Test #10 (για παιδιά 5-11 ετών, 152 IQ, 30 ερωτ)

IqTest μη-λεκτική συλλογιστική νοημοσύνης, 137 IQ Ο χρόνος ολοκλήρωσης του τεστ iq (μη-λεκτική συλλογιστική νοημοσύνη) είναι 20 λεπτά, ενώ το μέγιστο σκορ που μπορεί να επιτευχθεί είναι 137 iq που αντιστοιχεί στο 1% του πληθυσμού. Το τεστ νοημοσύνης αποτελείται από 40 ερωτήματα. Το κάθε ερώτημα αποτελείται από μια ακολουθία 9 ρολογιών που φανερώνουν την αντίστοιχη ώρα. Υπάρχει πάντα μια λογική σχέση που διέπει τα 9 ρολόγια του κάθε ερωτήματος (οριζόντια ή/και κάθετα ή/και ολιστικά). Καλείστε να την εντοπίσετε ώστε να επιλέξετε ποιο σχήμα θα καλύψει την τελευταία θέση του ρολογιού που εμφανίζεται κενή. Ακολουθούν 4 λυμένα παραδείγματα και στη συνέχεια το iq test. Για πιο ακριβές αποτέλεσμα, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ελληνική Μένσα ή σε κάποιον ειδικό ψυχολόγο.

IQ Test #9 (μη-λεκτική συλλογιστική, 137 IQ, 40 ερωτ, 20 λεπτά)

iq test mensa free - τεστ iq μενσα Το τεστ νοημοσύνης προέρχεται από τη Mensa Φιλανδίας και αποτελείται από 20 ερωτήσεις. Η διάρκεια του iq τεστ είναι 8 λεπτά και το μέγιστο σκορ που μπορεί να επιτευχθεί είναι 135 iq στην κλίμακα Weschler (sd15), αποτέλεσμα που αντιστοιχεί περίπου στο 1% του πληθυσμού (98.962%, ένας στους 99). Καλείστε να επιλέξετε ποιο σχήμα (A, B, C, D, E) συμπληρώνει λογικά το τετράγωνο με το ερωτηματικό. Οι ερωτήσεις γίνονται προοδευτικά πιο δύσκολες. Αν για κάποιο λόγο σας δυσκολέψει κάποια ερώτηση παραπάνω, προχωρήστε στην επόμενη και την κοιτάζετε προς το τέλος. Στην αριστερή εικόνα βλέπετε το πρώτο ερώτημα του τεστ. Σωστή απάντηση στην ερώτηση ποιο σχήμα πρέπει να τοποθετηθεί στο κενό, είναι το C, γιατί κάθε σχήμα της κάθε σειράς επαναλαμβάνεται στο ίδιο μέγεθος. Αυτό το online τεστ iq δεν μετρά τη νοημοσύνη με ακρίβεια. Το αποτέλεσμα της εξέτασης δεν...

IQ Test #8 (Mensa, 137 IQ, 20 ερωτ, 8 λεπτά)

Domino Iqtest d-70 τεστ ευφυΐας εξυπνάδας. Το τεστ ευφυΐας Domino D-70 iqtest μετρά τη γενική νοημοσύνη (παράγοντα/factor g του Spearman*) αξιολογώντας τις λειτουργίες της αφαιρετικότητας και της κατανόησης των σχέσεων. Το τεστ αποτελείται από 44 ερωτήματα. Σε κάθε ερώτημα σας δίνονται μια σειρά από ντόμινο ταξινομημένα σύμφωνα με κάποιο λογικό κανόνα που πρέπει να ανακαλύψετε για να συμπληρώσετε το ντόμινο που λείπει. Η διάρκεια του τεστ είναι 25 λεπτά και το μέγιστο σκορ που μπορεί να επιτευχθεί είναι 137 iq στην κλίμακα Stanford-Binet, αποτέλεσμα που αντιστοιχεί στο 1% του πληθυσμού.

IQ Test #7 (Domino D-70, 137 IQ, 44 ερωτ, 25 λεπτά)

Iqtest Raven g 38 Page 05 Η κλίμακα του Άγγλου ψυχολόγου J.C.Raven αποτελείται από 36 προβλήματα. Κάθε πρόβλημα περιλαμβάνει γεωμετρικά σχήματα, διευθετημένα σε λογικές σειρές από τις οποίες λείπει ένα σχήμα. Το Raven IQ test μετρά την ικανότητα του ατόμου να πραγματοποιεί κατ’ αναλογία συγκρίσεις και συλλογισμούς και να οργανώνει τις αντιλήψεις του χώρου σε σύνολα διατεταγμένα συστηματικά. Τόσο η χορήγηση όσο και η βαθμολόγηση του τεστ αυτού είναι εύκολη. Οι κλίμακες Raven είναι μη λεκτικές και χρησιμοποιούνται ευρέως σε περιπτώσεις όπου η λεκτική επικοινωνία είναι δυσχερής (π.χ. σε άτομα με προβλήματα λόγου, ακοής, σωματικές αναπηρίες ή εγκεφαλική παράλυση). Τέλος, η φύση των ερωτήσεων είναι τέτοια που φαίνεται να μην υπάρχει σημαντική επίδραση του πολιτισμικού παράγοντα, γεγονός που καθιστά τις κλίμακες Raven κατάλληλες για την αξιολόγηση ατόμων από...

IQ Test #6 (Raven, 38 ερωτ, 30 λεπτά)

Raven IqTest G-36 Η κλίμακα των προοδευτικών μητρών-τύπων του Άγγλου ψυχολόγου J. C. Raven (1938): αποτελείται από 36 προβλήματα, τα οποία είναι ταξινομημένα σε επάλληλες βαθμίδες με βάση το βαθμό δυσκολίας τους. Κάθε πρόβλημα περιλαμβάνει γεωμετρικά σχήματα τοποθετημένα σε λογικές σειρές, από τις οποίες λείπει ένα σχήμα. Στο κάτω μέρος της σελίδας κάθε προβλήματος υπάρχουν έξι ή οκτώ γεωμετρικά σχήματα, από τα οποία ο εξεταζόμενος πρέπει να επιλέξει το σχήμα που συμπληρώνει την εικόνα-ερέθισμα.  Το IQ test Raven κυρίως μετρά την ικανότητα του ατόμου να κάνει αναλογικές συγκρίσεις και να οργανώνει τις αντιλήψεις του χώρου σε λειτουργικά σύνολα. Αυτό το τεστ δεν απαιτεί γλωσσική επικοινωνία ανάμεσα στον εξεταστή και στον εξεταζόμενο και έτσι μπορεί να δοθεί και σε άτομα με γλωσσική ανεπάρκεια ή και σε αυτιστικά παιδιά. Οι...

IQ Test #5 (Raven, 36 ερωτ, 30 λεπτά)

Raven iqtest. Το τεστ νοημοσύνης τύπου RAVEN, κατέχει μία ιδιαίτερη θέση ανάμεσα στις δοκιμασίες ευφυΐας, λόγω ορισμένων ιδιομορφιών του. Το βασικό πλεονέκτημα τής "Νοομετρικής Προϊούσης Δυσχερείας Κλίμακας τού Raνen", όπως ονομάζεται, είναι ότι πρόκειται για ένα τεστ πού μπορεί να δοθεί σε άτομα διαφορετικών κοινωνικοπολιτιστικών συστημάτων χωρίς να υπάρχουν σημαντικά σφάλματα κατά τη σύγκριση των αποτελεσμάτων (δηλαδή σφάλματα που να οφείλονται στη διαφορετική επίδραση που ασκούν οι ποικίλες μορφές του πολιτισμού στην εξέλιξη της ευφυΐας του ατόμου). Στον τομέα αυτό, φαίνεται ότι η κλίμακα Raνen υπερτερεί πράγματι έναντι των περισσότερων I.Q. τεστ. Οι δοκιμασίες αυτές, άλλωστε, μπορούν να δοθούν και σε άτομα αγράμματα, η ακόμα και σε άτομα πού παρουσιάζουν δυσκολίες στην ομιλία η την ακοή, αφού πρόκειται για ένα τεστ στο οποίο οι προφορικές...

IQ Test #4 (Raven, 30 ερωτ, χωρίς χρόνο)