Δωρεάν IQ Test διαφόρων τύπων (αριθμητικά, χωροαντιληπτικά, λογικής). Μετρήστε το δείκτη νοημοσύνης σας ενώ εξασκείτε και βελτιώνετε τον εγκέφαλό σας. Στα ακόλουθα τεστ ευφυΐας αυτό που έχει σημασία δεν είναι η υψηλή κατάταξη αλλά η αλλαγή, η προσαρμοστικότητα και η χρήση της πλαστικότητας του εγκεφάλου, διότι έτσι δημιουργούνται συνεχώς νέες συνάψεις μεταξύ των νευρώνων και αυξάνουμε την πολυπλοκότητα του εγκεφάλου μας. Πριν μερικά χρόνια θεωρούσαμε ότι το νευρωνικό σύστημα είναι αρκετά σταθερό. Πλέον η σύγχρονη επιστήμη απέδειξε ότι όταν ο εγκέφαλος δέχεται ερεθίσματα τα οποία είναι γνωστικά, τότε μέσα του αναπτύσσει δομές τις οποίες δεν θα είχε. Το νευρωνικό σύστημα αναπτύσσεται πάρα πολύ και τροποποιείται ανάλογα με τα προβλήματα που λύνει.

 
Domino Iqtest d-70 τεστ ευφυΐας εξυπνάδας. Το τεστ ευφυΐας Domino D-70 iqtest μετρά τη γενική νοημοσύνη (παράγοντα/factor g του Spearman*) αξιολογώντας τις λειτουργίες της αφαιρετικότητας και της κατανόησης των σχέσεων. Το τεστ αποτελείται από 44 ερωτήματα. Σε κάθε ερώτημα σας δίνονται μια σειρά από ντόμινο ταξινομημένα σύμφωνα με κάποιο λογικό κανόνα που πρέπει να ανακαλύψετε για να συμπληρώσετε το ντόμινο που λείπει. Η διάρκεια του τεστ είναι 25 λεπτά και το μέγιστο σκορ που μπορεί να επιτευχθεί είναι 137 iq στην κλίμακα Stanford-Binet, αποτέλεσμα που αντιστοιχεί στο 1% του πληθυσμού.

IQ Test #7 (Domino D-70, 137 IQ, 44 ερωτ, 25 λεπτά)

Iqtest Raven g 38 Page 05 Η κλίμακα του Άγγλου ψυχολόγου J.C.Raven αποτελείται από 36 προβλήματα. Κάθε πρόβλημα περιλαμβάνει γεωμετρικά σχήματα, διευθετημένα σε λογικές σειρές από τις οποίες λείπει ένα σχήμα. Το Raven IQ test μετρά την ικανότητα του ατόμου να πραγματοποιεί κατ’ αναλογία συγκρίσεις και συλλογισμούς και να οργανώνει τις αντιλήψεις του χώρου σε σύνολα διατεταγμένα συστηματικά. Τόσο η χορήγηση όσο και η βαθμολόγηση του τεστ αυτού είναι εύκολη. Οι κλίμακες Raven είναι μη λεκτικές και χρησιμοποιούνται ευρέως σε περιπτώσεις όπου η λεκτική επικοινωνία είναι δυσχερής (π.χ. σε άτομα με προβλήματα λόγου, ακοής, σωματικές αναπηρίες ή εγκεφαλική παράλυση). Τέλος, η φύση των ερωτήσεων είναι τέτοια που φαίνεται να μην υπάρχει σημαντική επίδραση του πολιτισμικού παράγοντα, γεγονός που καθιστά τις κλίμακες Raven κατάλληλες για την αξιολόγηση ατόμων από...

IQ Test #6 (Raven, 38 ερωτ, 30 λεπτά)

Raven IqTest G-36 Η κλίμακα των προοδευτικών μητρών-τύπων του Άγγλου ψυχολόγου J. C. Raven (1938): αποτελείται από 36 προβλήματα, τα οποία είναι ταξινομημένα σε επάλληλες βαθμίδες με βάση το βαθμό δυσκολίας τους. Κάθε πρόβλημα περιλαμβάνει γεωμετρικά σχήματα τοποθετημένα σε λογικές σειρές, από τις οποίες λείπει ένα σχήμα. Στο κάτω μέρος της σελίδας κάθε προβλήματος υπάρχουν έξι ή οκτώ γεωμετρικά σχήματα, από τα οποία ο εξεταζόμενος πρέπει να επιλέξει το σχήμα που συμπληρώνει την εικόνα-ερέθισμα.  Το IQ test Raven κυρίως μετρά την ικανότητα του ατόμου να κάνει αναλογικές συγκρίσεις και να οργανώνει τις αντιλήψεις του χώρου σε λειτουργικά σύνολα. Αυτό το τεστ δεν απαιτεί γλωσσική επικοινωνία ανάμεσα στον εξεταστή και στον εξεταζόμενο και έτσι μπορεί να δοθεί και σε άτομα με γλωσσική ανεπάρκεια ή και σε αυτιστικά παιδιά. Οι...

IQ Test #5 (Raven, 36 ερωτ, 30 λεπτά)

Raven iqtest. Το τεστ νοημοσύνης τύπου RAVEN, κατέχει μία ιδιαίτερη θέση ανάμεσα στις δοκιμασίες ευφυΐας, λόγω ορισμένων ιδιομορφιών του. Το βασικό πλεονέκτημα τής "Νοομετρικής Προϊούσης Δυσχερείας Κλίμακας τού Raνen", όπως ονομάζεται, είναι ότι πρόκειται για ένα τεστ πού μπορεί να δοθεί σε άτομα διαφορετικών κοινωνικοπολιτιστικών συστημάτων χωρίς να υπάρχουν σημαντικά σφάλματα κατά τη σύγκριση των αποτελεσμάτων (δηλαδή σφάλματα που να οφείλονται στη διαφορετική επίδραση που ασκούν οι ποικίλες μορφές του πολιτισμού στην εξέλιξη της ευφυΐας του ατόμου). Στον τομέα αυτό, φαίνεται ότι η κλίμακα Raνen υπερτερεί πράγματι έναντι των περισσότερων I.Q. τεστ. Οι δοκιμασίες αυτές, άλλωστε, μπορούν να δοθούν και σε άτομα αγράμματα, η ακόμα και σε άτομα πού παρουσιάζουν δυσκολίες στην ομιλία η την ακοή, αφού πρόκειται για ένα τεστ στο οποίο οι προφορικές...

IQ Test #4 (Raven, 30 ερωτ, χωρίς χρόνο)

IqTest Νοημοσύνης (Αριθμητική/Λογική, 126 IQ, 20 ερωτήσεις, 18 λεπτά) Αυτό το τεστ ευφυΐας ερευνά την ικανότητα σας να αναγνωρίσετε το πρότυπο κατά το οποίο παράγονται οι παρακάτω 20 αριθμητικές ακολουθίες. Η διάρκεια του τεστ είναι 18 λεπτά και το μέγιστο σκορ που μπορεί να επιτευχθεί είναι 126 iq στην κλίμακα Stanford-Binet, αποτέλεσμα που αντιστοιχεί στο 5% του πληθυσμού (5 στα 100 άτομα). Ευφυΐα δε σημαίνει να έχει κανείς ιδιαίτερες ικανότητες σε ένα συγκεκριμένο τομέα (λ.χ. γλωσσική αντίληψη ή μνήμη) αλλά να χρησιμοποιεί όλες τις δυνατότητες του εγκεφάλου με ολιστικό τρόπο. H γενική ευφυΐα δεν μπορεί να μετρηθεί άμεσα. Προκύπτει από το σύνολο διαφόρων τεστ και θεωρείται ότι βρίσκεται πιο κοντά στην έννοια της ευφυΐας π.χ. δεν μας δείχνει πόσο έξυπνο είναι ένα άτομο που λύνει ένα πρόβλημα, αλλά περιγράφει την ανώτερη ικανότητα του να αξιοποιεί όλες τις άλλες δεξιότητες του. Ακολουθούν 3 λυμένα...

IQ Test #3 (Αριθμητική/Λογική, 126 IQ, 20 ερωτ, 18 λεπτά)

Σύντομο IqTest νοημοσύνης (Χωροαντιλητικής, 126 IQ, 20 ερωτήσεις, 18 λεπτά) Αυτή η δοκιμασία νοημοσύνης μετρά την ικανότητα του υποψηφίου να μετασχηματίζει νοητικά, οπτικές παραστάσεις. Σε κάθε ερώτηση δίνονται 3 κύβοι που περιστρέφονται και καλείστε να βρείτε ποιο από τα σχήματα -A, B, C, D, E- συμπληρώνει λογικά την ακολουθία. Η διάρκεια του τεστ είναι 18 λεπτά και το μέγιστο σκορ που μπορεί να επιτευχθεί είναι 126 iq στην κλίμακα Stanford-Binet, αποτέλεσμα που αντιστοιχεί στο 5% του πληθυσμού (5 στα 100 άτομα). Παρόμοιο τεστ έχει χρησιμοποιηθεί στην ομοσπονδιακή αστυνομία της Βραζιλίας το 2004. Ο Spearman (1923) χρησιμοποίησε τον όρο g (γενική νοημοσύνη) για να περιγράψει την ικανότητα του εγκεφάλου να χρησιμοποιεί όλες τις ικανότητες που διαθέτει. Αντιστοιχεί δηλαδή στον ορισμό της λέξης «ευφυΐα». Στα τεστ νοημοσύνης ο δείκτης που προκύπτει εξαρτάται τόσο από τις ειδικές δυνατότητες του ατόμου να λύσει τα...

IQ Test #2 (Χωροαντιληπτικής, 126 IQ, 20 ερωτ, 18 λεπτά)

Δωρεάν IqTest Νοημοσύνης με σχήματα και αναλογίες. Ψυχολόγοι έχουν φτιάξει διάφορα τεστ για να μετρήσουν την εξυπνάδα, τα λεγόμενα τεστ νοημοσύνης. Τα αποτελέσματα αποδίδονται με αριθμητικές τιμές τους λεγόμενους δείκτες και αναφέρονται προσεγγιστικά στη νοημοσύνη ενός ανθρώπου σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό (100 είναι η μέση νοημοσύνη του γενικού πληθυσμού) Δείκτης νοημοσύνης IQ: με τεστ IQ μπορεί να μετρηθεί η ικανότητα του ατόμου να λύνει διάφορα προβλήματα γνώσης , λογικής κλπ. Υπάρχει πληθώρα νοομετρικών τεστ όπου κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι με έναν αριθμό , το λεγόμενο δείκτη , δίνεται κατά προσέγγιση η νοημοσύνη ενός ατόμου σε σχέση με τον πληθυσμό (100= η μέση νοημοσύνη του γενικού πληθυσμού). Αυτό το test iq, αξιολογεί την ικανότητα του υποψηφίου να ανακαλύπτει συσχετίσεις σε καταστάσεις για τις οποίες διαθέτει ελάχιστες γνώσεις. Σε κάθε ερώτηση δίνεται μια...

IQ Test #1 (Αναλογιών, 126 IQ, 25 ερωτ, 12 λεπτά)