Δωρεάν IQ Test διαφόρων τύπων (αριθμητικά, χωροαντιληπτικά, λογικής). Μετρήστε το δείκτη νοημοσύνης σας ενώ εξασκείτε και βελτιώνετε τον εγκέφαλό σας. Στα ακόλουθα τεστ ευφυΐας αυτό που έχει σημασία δεν είναι η υψηλή κατάταξη αλλά η αλλαγή, η προσαρμοστικότητα και η χρήση της πλαστικότητας του εγκεφάλου, διότι έτσι δημιουργούνται συνεχώς νέες συνάψεις μεταξύ των νευρώνων και αυξάνουμε την πολυπλοκότητα του εγκεφάλου μας. Πριν μερικά χρόνια θεωρούσαμε ότι το νευρωνικό σύστημα είναι αρκετά σταθερό. Πλέον η σύγχρονη επιστήμη απέδειξε ότι όταν ο εγκέφαλος δέχεται ερεθίσματα τα οποία είναι γνωστικά, τότε μέσα του αναπτύσσει δομές τις οποίες δεν θα είχε. Το νευρωνικό σύστημα αναπτύσσεται πάρα πολύ και τροποποιείται ανάλογα με τα προβλήματα που λύνει. Επιτυγχάνοντας αποτέλεσμα 100% επιτυχίας σε ένα από τα ακόλουθα IQ test, κατακτάτε ένα πιστοποιητικό από το braining.


Iqtest Raven g 38 Page 05 Η κλίμακα του Άγγλου ψυχολόγου J.C.Raven αποτελείται από 36 προβλήματα. Κάθε πρόβλημα περιλαμβάνει γεωμετρικά σχήματα, διευθετημένα σε λογικές σειρές από τις οποίες λείπει ένα σχήμα. Το Raven IQ test μετρά την ικανότητα του ατόμου να πραγματοποιεί κατ’ αναλογία συγκρίσεις και συλλογισμούς και να οργανώνει τις αντιλήψεις του χώρου σε σύνολα διατεταγμένα συστηματικά. Τόσο η χορήγηση όσο και η βαθμολόγηση του τεστ αυτού είναι εύκολη. Οι κλίμακες Raven είναι μη λεκτικές και χρησιμοποιούνται...

Raven IqTest G-36 Η κλίμακα των προοδευτικών μητρών-τύπων του Άγγλου ψυχολόγου J. C. Raven (1938): αποτελείται από 36 προβλήματα, τα οποία είναι ταξινομημένα σε επάλληλες βαθμίδες με βάση το βαθμό δυσκολίας τους. Κάθε πρόβλημα περιλαμβάνει γεωμετρικά σχήματα τοποθετημένα σε λογικές σειρές, από τις οποίες λείπει ένα σχήμα. Στο κάτω μέρος της σελίδας κάθε προβλήματος υπάρχουν έξι ή οκτώ γεωμετρικά σχήματα, από τα οποία ο εξεταζόμενος πρέπει να επιλέξει το σχήμα που συμπληρώνει την...

Raven iqtest. Το τεστ νοημοσύνης τύπου RAVEN, κατέχει μία ιδιαίτερη θέση ανάμεσα στις δοκιμασίες ευφυΐας, λόγω ορισμένων ιδιομορφιών του. Το βασικό πλεονέκτημα τής "Νοομετρικής Προϊούσης Δυσχερείας Κλίμακας τού Raνen", όπως ονομάζεται, είναι ότι πρόκειται για ένα τεστ πού μπορεί να δοθεί σε άτομα διαφορετικών κοινωνικοπολιτιστικών συστημάτων χωρίς να υπάρχουν σημαντικά σφάλματα κατά τη σύγκριση των αποτελεσμάτων (δηλαδή σφάλματα που να οφείλονται στη διαφορετική επίδραση που ασκούν οι ποικίλες μορφές του...